Kompleksowe Usługi BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

W ramach 20 lat prowadzenia działalności proponujemy państwu pełny zakres usług BHP w tym:

- stałego nadzoru bhp

- szkoleń bhp wstępny, okresowych, specjalistycznych

- szkoleń bhp dla pracodawców i kadry inżynieryjno technicznych

- szkoleń bhp dla nauczycieli

- szkoleń udzielania pierwszej pomocy

- szkoleń przeciwpożarowych,

- szkoleń dla osób wyjeżdżających zagranice 

- certyfikaty VCA-SCC   dla pracowników liniowych i dozoru

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

- opracowanie ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych

Ponadto oferujemy szkolenia i kursy dla:

- operatorów koparek i ładowarko koparek

- wózków jezdniowych silnikowych

- dla operatorów zwyżek budowlanych

- oraz szkolenia z obsługi pozostałych maszyn i urządzeń

- kursy z postępowania powypadkowe przy pracy i w drodze do pracy

Wprowadzamy w zakładach:

- systemy jakości (audit)

- zakładowe kontrole produktu 1-3+

- badania środowiskowe na stanowiskach pracy